Kalça Büyütme

Sarkık, deforme, yayvan ve gevşek kalça dokusunun düzeltilmesi için kalça kaldırma ameliyatları yapılmaktadır. Ameliyatta, düzeltme sırasında uyluk dokusu da toparlanır.

Bu amaçla çeşitli cerrahi askı yöntemleri yanında kalça protezleri de kullanılarak daha yuvarlak, diri ve vücutla uyumlu genç görünümlü kalçalar oluşturulur. Kalça protezi kalça arkasındaki vücut çizgileri içinden yerleştirilir ve iz takiplerde kaybolur. Yapılacak işleme ve protez büyüklüğüne muayene sonrasında karar verilir.

Kalça Büyütme Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Operasyondan sonra 4 hafta kadar kalçaların üzerine direk oturulmaz. 2-3 hafta özel korseler giyilerek şişliğin azalması sağlanır. Çoğu hasta 2 hafta sonra normal hayatına dönebilir. Kalça bölgesinin hijyenik olmayan ortam oluşumuna müsait olması sebebiyle operasyonun sonuçlarını tehlikeye düşürülebilir. Bunu engellemek için operasyondan sonraki ilk süreç çok önemlidir.

Kişisel hijyenini sağlamak konusunda hastanın daha dikkatli olması önerilmektedir. Hastanın yapabileceklerini ve yapmaması gerekenleri çok iyi bilmesi; iyileşme sürecini iyi analiz edebilmesi gerekmektedir. Ayrıca operasyonun sonuçlarının tam olarak alınabilmesi için de bu kurallara uyması oldukça önemlidir.

WhatsApp